Algtase
Üks-ühele koosoleku meistriklass

Üks-ühele koosolek - usalduse raudne vundament (iseseisev veebikursus)

Ülevaade
Kursuse kava
Arvustused
FAQs

Kursuse taust

Meeskonna juhtimise efektiivsus sõltub suuresti juhi ja töötaja omavahelisest usalduslikust suhtest. Kuivõrd suudab juht luua keskkonna, kus töötaja saab keskenduda oma ülesannete täitmisele. Ekslikult arvatakse, et lõunapausil või juhuslikult koridoris töötajaga suhtlemine on piisav usalduse tekkimiseks või jooksvalt tööprobleemide lahendamiseks. 

Investeerides iga töötaja kohta 1,25% oma tööajast, märkad peagi, et märkimisväärselt väheneb vajadus teiste koosolekute järele. Võidad aega juurde oma põhiülesannete täitmiseks. Kuni 30% töötajatest on veendunud, et nende juht teab tegelikult, mida nad teevad.

Kursuse eesmärk

Kursuse eesmärgiks on anda juhile töövahendid üks-ühele koosolekute läbiviimiseks ja tulemuste kasutamiseks usaldusliku õhkkonna loomisel ja meeskonna efektiivsemaks muutmisel.

Kursuse tulemusena osaleja:

 • teab koosoleku rolli igapäevases meeskonna  juhtimises
 • oskab mallide ja õppematerjalide abil valmistada ette koosolekut
 • oskab mallide ja õppematerjalide abil läbi viia koosolekut
 • oskab mallide ja õppematerjalide abil plaanida koosolekujärgseid tegevusi 

Tutvustav video

Kursuse läbimine

Kursuse läbimiseks tuleb lugeda läbi materjalid ja täita ülesanded. Millal ja millises tempos materjale läbitakse, valib õppija ise.

Kursuse lõpuks on õppijal olemas vajalikud eeldused, et alustada edukalt üks-ühele koosolekutega. Koolituse tulemusena

 • valmib plaan, kuidas hakata üks-ühele koosolekuid kasutama
 • on olemas teade, millega informeerida meeskonda üks-ühele koosolekute kasutuselevõtuks
 • on õppija alustanud koosolekute materjalide ettevalmistamisega.

Sisuliselt on kursuse läbija valmis kohe edukalt üks-ühele koosolekuid läbi viima.

Kursuse algus: kohe, kui on loodud konto ja makstud osalustasu

Kursuse toimumise aeg: Vali ise, millal õpid ja kui palju õpid

Kursuse toimumise koht: koolituskeskkonnas

Juurdepääs koolitusmaterjalidele: 12 kuud

Kohtade arv: Piiramatu

Koolituskava - üks-ühele koosoleku meistriklass v1

Kursuse kava

 • 7 osa
 • 26 õppetundi
 • 1 küsimustik
 • 0 ülesannet
 • 2 t kestvus
Expand All
Sissejuhatus
1 õppetund0 küsimustikku0 ülesannet
 1. Koolituse sissejuhatus ja läbimise tingimused
Koosoleku roll juhtimises ja selle olemus
6 õppetundi0 küsimustikku0 ülesannet
 1. Koosoleku roll juhtimises
 2. Koosoleku nurgakivid
 3. Koosoleku põhimõtted
 4. Koosoleku ülesehitus - struktuur
 5. Koosoleku ülesehitus - olulised valikud
 6. Koosoleku ülesehitus - teemade ettevalmistamine
Koosoleku ettevalmistamine
8 õppetundi0 küsimustikku0 ülesannet
 1. Koosoleku ebaõnnestumise põhjus
 2. Koosoleku protokoll
 3. Koosoleku protokolli struktuur
 4. Osa 1: Informatsioon töötaja kohta
 5. Osa 2: Töötaja tagasiside oma tegemistele
 6. Osa 3: Juhi tagasiside töötaja tegemistele
 7. Osa 4: Plaanid järgmise kohtumiseni
 8. Üks-ühele koosoleku protokolli üks võimalik vorm
Meeskonna informeerimine
3 õppetundi0 küsimustikku0 ülesannet
 1. Meeskonna informeerimine (1)
 2. Meeskonna informeerimine (2)
 3. Näidisteade meeskonnale
Koosoleku läbiviimine
4 õppetundi0 küsimustikku0 ülesannet
 1. Üks-ühele koosoleku ettevalmistus
 2. Töötaja aktiveerimine ja vestluse läbiviimine
 3. Ajakavas püsimine
 4. Lõpetamine
Taustaks veidi teooriat
4 õppetundi0 küsimustikku0 ülesannet
 1. Teooria taust
 2. Fayoli töösuhte teooria
 3. Mayo ja Hawthorne’i eksperimendid
 4. Druckeri juhtimise funktsioonid
Tagasiside koolitusele
0 õppetundi1 küsimustik0 ülesannet
 1. Tagasiside koolitusele
0 out of 5

0 kasutaja hinnang

FAQs

Expand All

×

Free Lesson Videos:

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back

Course Access

This course is password protected. To access it please enter your password below:

Related Courses

Üks-ühele koosoleku meistriklass

Üks-ühele koosoleku meistriklass

0 (0)
69.90 

Meeskonna juhtimise efektiivsus sõltub suuresti juhi ja töötaja omavahelisest usalduslikust suhtest. Kuivõrd suudab juht luua keskkonna, kus töötaja saab keskenduda...

Osta nüüd

Retake Course

Are you sure you want to retake the course? This action will permanently delete all your progress in this course.
Shopping Cart
Scroll to Top